Es war einmal Pommern - Było sobie Pomorze - Dokumentarfilm

16. 12. 2018 --- 16:00 Uhr

Pommern existiert auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze. Aber wer sind eigentlich die Pommern? Woher kommen sie und wie verhalten sie sich zum kulturellen Erbe der Region? Auf einem Streifzug durch Geschichte und Gegenwart spricht der Regisseur u. a. mit dem Historiker Rudolf von Thadden, Lisaweta von Zitzewitz, der Nachfahrin des pommerschen Adelsgeschlechts, dem Stettiner Autor Artur Liskowacki u.v.a. Der Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 und die Öffnung der Grenze an der Oder stellten die Nähe wieder her und ließen sich die Menschen aus beiden Teilen der geteilten Region plötzlich als unbekannte Nachbarn gegenüberstehen. Die geistigen und kulturellen Grenzen sind wieder klar geworden, und der fehlende Dialog ist ein Hindernis für die Zähmung des materiellen und kulturellen Erbes. Diese beiden Teile Pommerns verbinden sich miteinander - sie liegen an der Peripherie ihrer Länder, abseits der Hauptstädte. Dies ist eine neue Gelegenheit, eine neue Region und eine neue europäische Gemeinschaft über die Landesgrenzen hinweg aufzubauen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch mit dem Regisseur:
Michael Majerski gehört zu den Filmemachern des weit gefassten deutsch-polnischen Grenzlandes. Er wurde 1948 in Altheide-Bad als Sohn einer deutsch-polnischen Familie geboren. Nach dem Studium an der staatlichen Filmhochschule in Lodz emigrierte er mit seiner Familie im Jahr 1978 nach Deutschland, wo er über mehrere Jahre als Filmlehrer arbeitete. Nach seiner Rückkehr nach Polen arbeitete er für deutsche, öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten. Seine klassischen, abendfüllenden Dokumentarfilme reflektieren die Nachkriegsgeschichte in den an Polen angeschlossenen Gebieten aus subjektiver Perspektive von Menschen, die auf beiden Seiten der Grenze lebten. Die Filmkritiker bezeichnen ihn als Spezialist für Themen, um die andere einen großen Bogen machen.

Eintritt frei - um Spenden wird gebeten :)

Polnische Fassung mit deutschen Untertiteln

===== PL ======
Pomorze, staje się dla autora filmu sceną, na której wspólnie z rozmówcami prowadzi on rozmowę o przyszłości tych ziem i ludziach, którzy aby przeżyć, muszą stworzyć tu nową wizję wspólnoty na gruzach obcej im niemieckiej kultury. Na razie jej nie ma, podobnie jak i wizji wspólnego, europejskiego regionu.
Upadek żelaznej kurtyny w 1989 roku i otwarcie granicy na Odrze przywróciły bliskość i sprawiły, że ludzie z obu części podzielonego regionu stanęli nagle naprzeciw siebie jako nieznani sąsiedzi. Mentalne i kulturowe granice stały się na nowo wyraźne, a brak dialogu stanowi barierę w oswajaniu dziedzictwa materialnego i kulturowego. Te dwa kawałki podzielonego Pomorza łączy jedno – leżą na peryferiach swoich krajów, z dala od stolic. W tym leży nowa szansa na zbudowanie nowego regionu i nowej europejskiej wspólnoty ponad narodowymi granicami.

Po projekcji zapraszamy na dyskusje z autorem filmu:
Michał – Michael Majerski należy do dokumentalistów filmowych szeroko rozumianego pogranicza polsko-niemieckiego. Urodził się w 1948 roku w Polanicy Zdroju w rodzinie polsko-niemieckiej. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi w 1978 emigruje ze swoją rodziną do Niemiec , gdzie w Berlinie przez wiele lat pracował jako wykładowca filmu. Po powrocie do Polski pracuje jako dziennikarz telewizyjny i producent dla niemieckiej telewizji publicznej. Pełnometrażowe filmy dokumentalne Majerskiego często wracają do konsekwencji II wojny światowej dla byłych i aktualnych mieszkańców ziem przyłączonych po wojnie do Polski. Według krytyków poruszają „tematykę, którą inni omijają szerokim łukiem”. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

Wstep wolny - dobrowolne datki mile widziane :)

Polska wersja dźwiekowa z niemieckimi napisami