Raminski Czyn Spoleczny 2018/ Subbotnik 2018

O B W I E S Z C Z E N I E
W celu dalszego kształtowania słusznych postaw moralnych i obywatelskich, obywatele polscy mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i przebywający czasowo bądź też na stałe na terenie Niemiec lub innego kraju UE, wezwani są do pracy społecznej w ramach realizacji jedynie słusznej polityki pod kierownictwem wiodącej siły.

Obywatele! Wasze dobro naszym dobrem, nasze dobro naszym dobrem, wspólne dobro dobrem jednostki!

Wspólnym czynem otworzymy oczy niedowiarkom i przeciwstawimy się podstępnym działaniom wroga. W jedności siła! Wyżej, dalej, szybciej!

Oficjalnie ogłasza się, że po raz siodmy tradycyjny czyn społeczny w Raminie odbędzie się:

21 kwietnia 2018 roku od godz. 10:00 (rano!)

Program:
10:00 – sprawdzenie listy obecności i podział na brygady.
10:15 – przydzielenie narzędzi pracy, krótkie przeszkolenie BHP
10:30 – oficjalne rozpoczęcie czynu społecznego
12:00 – przerwa na „kawę”
13:00 – czyn społeczny ciąg dalszy
18:00 – oficjalne rozpoczęcie cześci integracyjnej przy ognisku

Bardzo prosimy o punktualne przybycie i przyniesienie ze sobą narzędzi ogrodniczych typu: rękawice, grabie, nożyce, łopaty, piły, topory, kosy,,...
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w tym roku chcemy dokonczyć to co nie udalo sie ostatnim razem: udrożnić przynajmniej część parku do spacerów!

Z patriotycznym pozdrowieniem :)
Jolanta Grenke & Edward Orlowski